Xpert@Work

Xpert@Work biedt snelle toegang tot specialistische hand- en polszorg.

Wanneer je handen niet goed functioneren of pijnklachten geven, wordt werken al snel onmogelijk. Blijvend hand- en polsletsel leidt vaak tot (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Daarom is het belangrijk dat hand- en polsklachten tijdig en deskundig behandeld worden. Xpert@Work biedt snelle toegang tot specialistische hand- en polszorg. Wij streven naar een goed én snel herstel en maken zo een snelle re-integratie mogelijk.

Snel naar een oplossing

Handklachten kunnen allerlei oorzaken hebben. Een ongeval, erfelijke aanleg, slijtage, een beknelling van de zenuw of een ontsteking: ze leiden direct tot pijnklachten en/of een functiebeperking. Vaak is het onduidelijk welke consequenties een handklacht precies heeft op de werkvloer. Wat kan nog wel en wat niet? Welke maatregelen kunnen getroffen worden om toch aan het werk te blijven? En welke preventiemogelijkheden zijn er?

Xpert@Work biedt duidelijkheid voor patiënt en werkgever.

  • Dankzij ons fast track traject weten patiënten en werkgevers vaak binnen een uur waar ze aan toe zijn.
  • En dankzij ons early detection consult worden klachten in een vroeg stadium herkend en behandeld, waardoor het verzuim tot een minimum wordt beperkt.

Superspecialistisch centrum

Xpert@Work is onderdeel van Xpert Clinic, een superspecialistisch zelfstandig behandelcentrum voor hand- en polszorg. Xpert Clinic werkt nauw samen met Handtherapie Nederland, een gespecialiseerd centrum met onder andere handfysio- en ergotherapeuten. Patiënten worden direct geholpen door artsen en handtherapeuten die elke dag tientallen hand- en polsproblemen onderzoeken en behandelen. Zij kunnen snel een diagnose stellen en een op maat gemaakt behandelplan bieden. Xpert@Work bestrijkt het hele spectrum van hand- en polszorg: van relatief eenvoudige primaire behandelingen tot ingewikkelde (herstel)operaties. Handtherapie is een essentieel onderdeel van het revalidatieproces. Daarom zijn de handtherapeuten van Xpert@Work vanaf het eerste bezoek bij het proces betrokken zodat het traject vloeiend kan verlopen.

Early detection

Bij kort bestaande klachten kan een proactieve aanpak het verzuim bekorten.

Meer informatie

Behandeltraject in de praktijk

Tijdens het behandeltraject is de casemanager uw directe aanspreekpunt bij Xpert@Work. De casemanager onderhoudt het contact met de behandelend specialisten, houdt de planning nauwlettend in de gaten en regelt de financiële afwikkeling. Er vindt regelmatig een terugkoppeling plaats van de casemanager naar de verantwoordelijke bedrijfsarts en/of verzuimmanager zodat u op de hoogte blijft van de voortgang van de behandeling. Ook voorziet de casemanager u van de rapportages van de behandeld specialist. Daarbij wordt een specifiek belastingschema voor de patiënt afgegeven, waarbij tot in detail beschreven wordt welke activiteiten veilig kunnen worden verricht en welke worden afgeraden.

Een operatie is lang niet altijd nodig: in ongeveer 60% van de gevallen zal de handchirurg een conservatieve behandeling voorstellen waarmee direct na het consult kan worden gestart. Is een invasieve behandeling (operatie) noodzakelijk, dan wordt die op zo kort mogelijke termijn ingepland. Onze zeer gespecialiseerde chirurgen hebben allen het Europese FESSH-examen afgelegd en behoren daarmee tot de top van Europa.

Gespecialiseerde fysio- en ergotherapie is een essentieel onderdeel van het proces. Xpert@Work werkt nauw samen met gespecialiseerde handtherapeuten die de patiënt intensief begeleiden. De handtherapeut ziet de patiënt direct na de start van het behandelplan. Deze proactieve aanpak leidt tot een sneller en beter herstel en minder operaties. Onze behandelende handtherapeuten zijn Nederlands gecertificeerde Handtherapeuten (CHT-NL).

Om de re-integratie te bespoedigen, kan een revalidatiearts worden ingeschakeld. In een multidisciplinair consult stellen we een plan op waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden om zo snel en zo volledig mogelijk aan het werk te gaan.

Wij zorgen ervoor dat uw patiënt op korte termijn bij ons terecht kan. Wanneer u doorverwijst, streven wij ernaar binnen 10 werkdagen een eerste consult in te plannen in de vestiging die het best bereikbaar is voor de patiënt.

Xpert@Work Zorgpad

Fast track

Dankzij deze fast track methode heeft de patiënt in de meeste gevallen binnen een uur een heldere diagnose en een passend behandelplan.

Meer informatie

Mijn Xpert@Work

Om de bedrijfsarts goed te kunnen blijven informeren gedurende het behandeltraject, kan deze meekijken in de persoonlijke patiëntenpagina. Nadat de patiënt akkoord geeft voor inzage, krijgt de bedrijfsarts per mail een link toegestuurd. Daarmee kan de persoonlijke patiëntenpagina bekeken worden.

Via de persoonlijke patiëntenpagina krijgen patiënten op verschillende momenten tijdens het behandeltraject vragenlijsten toegestuurd. Door deze uitgebreide en intensieve monitoring kunnen we bepalen hoe effectief de aangeboden behandeling is. Waar nodig wordt de therapie bijgestuurd, zodat de patiënt wellicht nóg sneller en beter herstelt.

‘Mijn Xpert@Work’ is onderdeel van ‘Mijn Xpert Clinic’, een kwaliteitssysteem dat wij ontwikkelden in samenwerking met het Erasmus MC. Hiermee brengen we de effectiviteit van al onze behandelingen in kaart. Wij registreren van al onze patiënten de tijd die nodig is om het werk te hervatten. De gegevens uit de vragenlijsten vormen een enorme database die ons helpt al onze behandelingen te finetunen. Zo kunnen we zowel onze huidige als onze toekomstige patiënten de beste zorg bieden.

Om handtherapie succesvol te laten zijn, moeten patiënten thuis veel oefenen. Ze krijgen hiervoor uitgebreide aanwijzingen van de handtherapeut. Alle oefeningen zijn terug te vinden op de persoonlijke patiëntenpagina in de vorm van instructievideo’s. Op de filmpjes laten handtherapeuten duidelijk zien  hoe de verschillende oefeningen dienen te worden uitgevoerd. Op die manier kunnen patiënten thuis op een zorgvuldige en accurate manier werken aan hun herstel.

De prijzen van onze diensten

Iedere verzuimmanager en bedrijfsarts kan een medewerker verwijzen naar Xpert@Work.
Onze prijzen zijn, net als onze aanpak, helder en transparant.

De prijzen voor onze diensten:

  • Early detection consult (handtherapeut) € 250,- (excl. BTW)
  • Fast track consult (handchirurg) € 450,- (excl. BTW)

Interesse?

Vul ons aanmeldformulier in of bel ons op 088-7785233 en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Onderzoek aanvragen

Neem contact op
Bel 088 778 52 03 Plan een intake