Xpertises

Xpertises is onderdeel van hand- en polskliniek Xpert Clinic en betreft een medisch expertisebureau voor bedrijfsartsen en medisch adviseurs.

Xpertises: voor medisch adviseurs en verzekeringsartsen

Onze expertises worden voornamelijk verricht in het kader van verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid, ongevallenverzekering, bedrijfsongevallen en claims.

Een expertise bestaat uit een medisch en lichamelijk onderzoek van de handchirurg en een lichamelijk onderzoek van de handtherapeut. De functies van de hand en pols worden hierbij reproduceerbaar gemeten en vastgelegd. Op aanvraag geven we hierbij een zeer nauwkeurige berekening van het invaliditeitspercentage (de erkenning van desbetreffende handicap) opgesteld volgens AMA Guides 6e editie.

Meer informatie

Xpert@work: voor bedrijfsartsen en verzuimmanagers

De handchirurgen en handtherapeuten van Xpert Clinic beoordelen op verzoek van bedrijfsartsen of er een snellere weg naar herstel mogelijk is bij verzuim op basis van hand of pols klachten. Xpert@work biedt trajecten gericht op herstel en werkhervatting in samenwerking met Handtherapie Nederland.

Meer informatie

Neem contact op
Bel 088 778 52 03 Plan een intake