Kwaliteit

Kwaliteit

Om u de allerbeste zorg te kunnen bieden, is het voltallige team van medewerkers van Xpert Clinic iedere dag bezig met het verbeteren van de zorgkwaliteit: van consult tot behandeling en van nazorg tot eindcontrole. Onze kwaliteitskeurmerken zijn voor u een garantie dat wij aan alle hoge eisen voldoen.

Wij willen u de beste zorg bieden

Achter de schermen werken wij aan zaken als veiligheid en hygiëne. De toetsing hierop vindt plaats door middel van interne en externe kwaliteitscontroles. Maar ook u als cliënt werkt mee aan het verbeteren van onze zorg. Dat doet u bijvoorbeeld door uw mening en ervaring te geven over de manier waarop u bij ons bent behandeld.

Het is de ambitie van Xpert Clinic om de beste zorg te bieden. Daar maken onze ervaren en gemotiveerde medewerkers zich sterk voor!

Lees meer over ons kwaliteitsbeleid

ZKN-keurmerk

Xpert Clinic is in het bezit van het ZKN-keurmerk. Om de patiënt betrouwbare en optimale kwaliteit van medische zorg te bieden, heeft ZKN in samenwerking met een onafhankelijk certificeringsinstituut een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld. Met dit keurmerk ziet ZKN erop toe dat de kwaliteit van de klinieken op een hoog peil staat en blijft staan. Het keurmerk toont aan dat Xpert Clinic voldoet aan de strengste eisen.

Veiligheidsaddendum

Xpert Clinic vindt niet alleen de kwaliteit van zorg belangrijk maar ook de veiligheid. Daarom is Xpert Clinic sinds 2013 in het bezit van het veiligheidsaddendum op het ZKN-keurmerk. Xpert Clinic heeft de eisen uitgewerkt en geborgd in het kwaliteitsmanagementsysteem.

Wij meten voortdurend onze prestaties. Xpert Clinic streeft ernaar aantoonbaar de beste kwaliteit te leveren. Daarom meten we de resultaten van alle behandelingen; de zogenaamde ‘uitkomstenmetingen’. Onze specialisten willen graag weten in hoeverre de ingreep is geslaagd. En u als patiënt bepaalt in welke mate dit ook het geval is door aan te geven in hoeverre klachten zijn verdwenen en de ‘quality of life’ na de behandeling is verbeterd.

Het doen van deze uitkomstenmetingen is een ingewikkeld en intensief proces. Maar het levert veel kostbare informatie op: het is ons bewijs dat we het écht beter doen dan onze concurrenten. Maar het laat ook zien waar er nog ruimte is voor verbetering. Want hoe goed we het ook doen: het kan altijd nóg beter.

Om een compleet beeld te krijgen van de kwaliteit van de geleverde zorg moet de effectiviteit, de veiligheid en de cliëntgerichtheid gemeten worden en in kaart gebracht. Door middel van ons kwaliteitsregistratiesysteem genaamd PULSE kunnen wij het bereikte effect van elke behandeling bij elke cliënt meten.

Gekeken kan worden hoe bijvoorbeeld de pijn of klachten afnemen en hoe de tevredenheid over het uiterlijk van het aangedane gebied weer toeneemt na een operatie. We vragen hierbij expliciet naar zaken die voor u van belang zijn, die uw kwaliteit van leven beïnvloeden. Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar de effecten op ADL (Algemene Dagelijkse Levenshandelingen): welke handelingen kan de cliënt weer uitvoeren en kan hij/ zij weer aan het werk.

Op verschillende momenten tijdens het behandeltraject worden cliënten uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Via de vragenlijsten laat de cliënt aan ons weten hoe de behandeling verloopt en kunnen we bepalen hoe effectief de aangeboden behandeling is. Op de persoonlijke webpagina, die elke client krijgt, is daarom naast alle behandelinformatie ook een overzicht van de vragenlijsten die al ingevuld zijn, de vragenlijsten die ingevuld moeten worden en de vragenlijsten die later aangeboden zullen worden. PULSE zorgt ervoor dat cliënten de best mogelijke zorg krijgt nu en in de toekomst. Zo maken we samen onze zorg steeds beter. Om een compleet beeld te krijgen van de kwaliteit van de geleverde zorg moet de effectiviteit, de veiligheid en de cliëntgerichtheid gemeten worden en in kaart gebracht. Door middel van ons kwaliteitsregistratiesysteem genaamd PULSE kunnen wij het bereikte effect van elke behandeling bij elke cliënt kwantificeren. Gekeken kan worden hoe bijvoorbeeld de pijn klachten afnemen en de tevredenheid over het uiterlijk van het aangedane gebied weer toeneemt na een operatie en beter worden dan de situatie voor de operatie. Of hoe de kwaliteit van leven verbetert na een behandeling. Daarnaast wordt gekeken worden naar de effecten op ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) op activiteiten- en participatieniveau: kan de cliënt weer aan het werk.

Op verschillende momenten tijdens het behandeltraject worden cliënten uitgenodigd om op hun persoonlijke (web)pagina een vragenlijst in te vullen. Via de vragenlijsten laat de cliënt aan ons weten hoe de behandeling verloopt en kunnen we bepalen hoe effectief de aangeboden behandeling is. Op de persoonlijke pagina is daarom een overzicht van de vragenlijsten die al ingevuld zijn, de vragenlijsten die ingevuld moeten worden en de vragenlijsten die later aangeboden zullen worden.

PULSE zorgt ervoor dat cliënten de best mogelijke zorg krijgt nu en in de toekomst. Zo maken we samen onze zorg steeds beter.

Wat gebeurt er met de door mij ingevulde gegevens?

De gegevens zijn in eerste plaats bedoeld voor het leveren van optimale zorg. Uw behandelaar gebruikt de ingevulde informatie om zijn behandelplan (zo nodig) aan te passen. Wanneer u hier toestemming voor geeft gebruikt Xpert Clinic de gegevens ook voor interne kwaliteitscontroles. Bijvoorbeeld door de kwaliteit van de zorg tussen verschillende artsen en vestigingen met elkaar te vergelijken. Daarnaast verrichten wij wetenschappelijk onderzoek op basis van deze gegevens. De gegevens gebruikt voor deze studies zijn áltijd anoniem.

Privacybeleid

Xpert Clinic vindt de privacy van haar cliënten erg belangrijk. Uw gegevens zijn goed beveiligd. Wij hebben uitgebreide maatregelen getroffen om te zorgen dat uw persoonlijke informatie alleen door geautoriseerd personeel ingezien kan worden.

Om de kwaliteit van onze diensten nog verder te kunnen verbeteren, vragen wij de mening van onze cliënten, nadat het behandeltraject is beëindigd. Iedere cliënt die op eindcontrole is geweest ontvangt per email een uitnodiging voor ons anonieme cliënttevredenheidsonderzoek. Om de kwaliteit van onze diensten nog verder te kunnen verbeteren, vragen wij de mening van onze cliënten, nadat het behandeltraject is beëindigd. Iedere cliënt die op eindcontrole is geweest ontvangt per email een uitnodiging voor ons onafhankelijke cliënttevredenheidsonderzoek, uitgevoerd door ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland).

In deze enquête worden vragen gesteld over onder andere de informatie die heeft gekregen omtrent uw behandeling, de bejegening en deskundigheid van de arts. Maar ook of u tevreden bent over het resultaat van de behandeling en of u Xpert Clinic zou aanbevelen bij vrienden en familie.

ZorgkaartNederland

ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. De website biedt u informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past. ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland.

Ieder jaar vraagt de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) aan Xpert Clinic om de gegevens aan te leveren over de prestaties van onze kliniek. Voor de IGJ maken de indicatoren deel uit van het onderzoeksinstrumentarium waarmee, op basis van risico-inschatting, vervolgens prioritering van het toezicht kan plaatsvinden.

Om de kwaliteit van onze diensten nog verder te kunnen verbeteren, vragen wij de mening van onze patiënten, nadat het behandeltraject is beëindigd. Iedere patiënt die op eindcontrole is geweest, ontvangt per e-mail een uitnodiging voor ons onafhankelijke patiënttevredenheidsonderzoek, uitgevoerd door ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland). De analyses kunnen zowel per vestiging als per arts worden opgevraagd. In de enquête worden vragen gesteld over onder andere de informatie die u gekregen heeft omtrent uw behandeling, de bejegening en deskundigheid van de arts, hoe u het verblijf binnen Xpert Clinic ervaren heeft, het resultaat van de behandeling en of u Xpert Clinic zou aanbevelen bij vrienden en familie.

Om te weten te komen hoe we onze service kunnen verbeteren, hebben we in de enquête ook twee open vragen opgenomen. Zo vragen we aan onze patiënten wat ze waarderen aan onze service en op welke punten we nog kunnen verbeteren. De feedback wordt eens per kwartaal doorgenomen door de medisch directeur, de merkmanager en de manager kwaliteit en veiligheid. Op die manier waarborgen we een continu verbeterproces.

Ons streven is dat 90% van onze patiënten ons beoordelen met een goed (8), zeer goed (9) of uitmuntend (10). Een doelstelling die we nog niet op alle punten bereikt hebben. Om te weten te komen hoe we onze service kunnen verbeteren hebben we in de enquete ook een tweetal open vragen opgenomen. Zo vragen we aan onze patiënten wat ze waarderen aan onze service en op welke punten we nog kunnen verbeteren. De feedback die uit deze vraag voortkomt wordt eens per kwartaal doorgenomen door de medisch directeur, de merkmanager en de kwaliteitsmanager. Op die manier borgen we een continu verbeterproces.

 

Bij wetenschappelijk onderzoek denkt u waarschijnlijk eerder aan academische ziekenhuizen en universiteiten dan aan een kliniek. En dat klopt. Maar Xpert Clinic is een uitzondering op deze regel. Onze kliniek investeert enorm in wetenschappelijk onderzoek en werkt daarvoor intensief samen het Erasmus MC. En dat is uniek te noemen!

Sinds 2009 werken de afdelingen plastische chirurgie en revalidatiegeneeskunde van het Erasmus MC intensief samen met Xpert Clinic in gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek. Door deze samenwerking willen we een beter inzicht krijgen in het effect van behandelingen aan hand en pols. In verschillende onderzoeken wordt zowel gekeken naar het effect van operaties (chirurgische technieken) als naar de effecten van niet-operatieve behandelingen zoals spalktherapie en oefentherapie.

Snel revalideren

Het onderzoek focust op de meerwaarde van minimaal invasieve technieken en therapieën die het mogelijk maken snel te revalideren – en dus snel weer terug te keren naar werk en dagelijkse activiteiten. Samen met het Erasmus MC heeft Xpert Clinic een innovatief registratiesysteem gecreëerd dat het mogelijk maakt de benodigde metingen uit te voeren binnen het zorgproces. Dit heeft geleid tot ‘Pulse’: een software platform voor kwaliteitsregistraties dat het mogelijk maakt de effectiviteit van behandelingen nauwkeuring vast te leggen. Pulse is uniek in de markt – en dat is niet onopgemerkt gebleven. Xpert Clinic ontving vorig jaar de Achmea Quality Award 2013 voor Pulse. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan het idee of project dat als beste de uitkomsten van zorg meetbaar verbetert. In 2013 maakten al meer dan 27.000 patiënten gebruik van Pulse; het bewijs dat ons onderzoek loont!

Beter informeren

De komende jaren zullen we op basis van de verzamelde gegevens onderzoek gaan doen naar de factoren die bepalend zijn voor het succes van een operatie. Hiermee hopen we de uitkomst van een behandeling beter te kunnen voorspellen. Op basis daarvan kunnen we straks patiënten beter informeren voordat ze een behandelkeuze maken. De resultaten van dit onderzoek zullen ook direct worden teruggekoppeld naar de artsen die bij Xpert Clinic en Erasmus MC werken, zodat zij nog beter de juiste behandeling kunnen kiezen en precies weten wat de verschillen in uitkomst zijn bij verschillende behandelopties.

‘Krachten bundelen’

Ruud Selles, senior researcher bij Erasmus MC, benadrukt dat de samenwerking tussen een academisch ziekenhuis en een privékliniek uniek is, zowel binnen Nederland als wereldwijd: “De samenwerking tussen Erasmus MC en Xpert Clinic brengt twee werelden samen: de wereld van het academisch ziekenhuis en het wetenschappelijk onderzoek met de wereld van het ZBC waar grote aantallen patiënten behandeld worden. Erasmus MC en Xpert Clinic delen de drive voor zorgkwaliteit, innovatie en wetenschappelijk onderzoek. Doordat we onze krachten bundelen kunnen we projecten uitvoeren die nationaal en internationaal uniek zijn.”

‘Schitterende kruisbestuiving’

Harm Slijper, kwaliteit-innovatiemanager en onderzoeker bij Xpert Clinic, legt uit waarom het doen van onderzoek voor een privékliniek geen vanzelfsprekendheid is: “Pulse en het onderzoek dat we doen combineert het beste uit de focuszorg en de academische wereld. Xpert Clinic steekt financieel en organisatorisch zijn nek uit, omdat we een visie hebben waarin we geloven. Maar de samenwerking heeft de afgelopen jaren laten zien dat er een schitterende kruisbestuiving kan zijn tussen een academische instelling en een ZBC.

Pulse is een hele mooie combinatie van het realiseren van een langetermijnvisie met een enorm korte lijn naar de dagelijkse praktijk. We meten de praktijk van nu, maar het langetermijndoel is om per patiënt te bepalen wat de beste behandeling is en een voorspelling te doen over het herstel."

Lopende onderzoeken

Kim Spekreijse, artsonderzoeker: duimbasis artrose “Voor mijn promotieonderzoek ben ik geïnteresseerd in gegevens van patiënten met duimbasis artrose. Deze aandoening komt veel voor, zorgt voornamelijk voor pijn en is sterk invaliderend in het dagelijks leven. De behandeling begint vaak met een spalk en therapie maar mondt vaak uit in een operatie. Deze operatie, de trapeziectomie al dan niet met een peesreconstructie volgens Weilby, is een effectieve behandeling die resulteert in een afname van pijn en toename van kracht en functie. Echter: niet alle patiënten blijken gebaat bij deze operatie.

Ik onderzoek welke factoren een mogelijke voorspeller zijn voor het slagen of niet slagen van deze operatie. Tevens kijk ik naar de effectiviteit van de spalktherapie. Met deze gegevens wil ik proberen een model te ontwerpen waarmee aan de hand van de specifieke gegevens van de patiënt een inschatting gemaakt kan worden op de uitkomst van een behandeling. De arts kan dit model straks gebruiken bij het stellen van de diagnose, maar het kan een patiënt ook een goed inzicht geven en hem of haar helpen een betere beslissing te maken.”

Drs. Chao Zhou: beste behandeling bij Dupuytren

“In samenwerking met het Erasmus MC ontwikkelen we nieuw gereedschap voor vergelijkend onderzoek in de zorg. Deze ontwikkeling zal plaatsvinden aan de hand van een onderzoek waarbij we voor individuele patiënten met de ziekte van Dupuytren willen bepalen wat voor hen de beste behandeling is. Want wanneer je niet meer in staat bent iemand de hand te schudden, je hand in je zak te steken of simpelweg op tafel te leggen, is dat enorm beperkend. Dan wil je een behandeling die voor jou tot het beste resultaat leidt. In grote lijnen weet men al wat de gemiddelde uitkomsten van de verschillende behandelopties zijn. Maar omdat dezelfde behandeling bij twee personen kan leiden tot zeer uiteenlopende resultaten, heeft een individuele patiënt weinig aan de huidige kennis. Waar dit verschil door komt, is nog onduidelijk. En dat willen we ophelderen zodat patiënten en artsen dit mee kunnen nemen wanneer ze voor de keuze staan van een behandeling.

De vraag: ‘Wat is voor deze persoon de prognose van de verschillende behandelopties?’ hoop ik ook hiermee nauwkeurig te kunnen beantwoorden. Pas dan kunnen we patiënten met de ziekte van Dupuytren echt een behandeling op maat bieden. De verwachte opbrengst van mijn onderzoek is dus tweeledig: enerzijds nieuwe inzichten genereren die zullen leiden tot betere behandelstrategieën voor patiënten met de ziekte van Dupuytren. En anderzijds het ontwikkelen van breed inzetbare tools om betrouwbaar en zeer efficiënt voor individuele patiënten de behandeling te identificeren die het beste past bij zijn of haar wensen en verwachtingen.”

Uw medisch dossier, inclusief mogelijke foto’s die zijn gemaakt, bewaren wij 15 jaar zoals verplicht is volgens de medische wetgeving. Wilt u een kopie van uw dossier opvragen? Dat kan.

U kunt uw medisch dossier opvragen via het formulier ‘Opvragen medisch dossier’. Vergeet niet een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Dit formulier kunt u naar ons mailen (info@xpertclinic.nl) of per post versturen.

Daarnaast is het ook mogelijk om uw medisch dossier zelf op te halen in onze kliniek, neem hiervoor contact op met ons informatiecentrum op 088 778 52 23. Het Informatiecentrum is elke werkdag open van 08.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag tot 17.00 uur.

Complimenten, tips en klachten

Al onze medewerkers voeren hun werk zo nauwkeurig mogelijk en met maximale inzet uit. We willen immers dat u als cliënt tevreden bent en blijft. Voor alle facetten van onze organisatie hebben wij strikte interne richtlijnen opgezet. Zo weten we zeker dat al onze medewerkers op dezelfde manier werken en kunt u rekenen op vertrouwde en veilige zorg. Wij vinden het belangrijk om te horen hoe u de behandeling heeft ervaren. Wilt u een compliment of een tip indienen, dan kan dat via onderstaand formulier. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent en daar met uw behandelend arts samen niet uitkomt. Dan is het goed om te weten dat u uw klacht kunt uiten en dat wij adequaat zullen reageren. Wij streven ernaar om binnen 2 weken inhoudelijk op uw compliment, tip of klacht te reageren.

Wat gebeurt er met uw klacht

Bij voorkeur brengt u uw klacht eerst ter sprake bij uw behandelaar. Indien dat naar uw mening geen of onvoldoende resultaat oplevert kunt u een klacht indienen bij de Klachtenfunctionaris (via de link). Die zal proberen om, in overleg met de directie, uw klacht naar tevredenheid op te lossen.

Mocht u van mening zijn dat u de kliniek aansprakelijk wilt stellen voor eventueel geleden (financiële) schade, dan heeft Equipe zorgbedrijven daarvoor een aansprakelijkheidsverzekering. Om dit traject in gang te zetten, kunt u contact opnemen met de Klachtenfunctionaris. 

Mochten wij uw klacht niet naar uw tevredenheid kunnen oplossen, kunt u een klacht indienen bij de geschillencommissie zorg.

Een klacht, compliment of tip indienen

Neem contact op
Bel 088 778 52 03 Plan een intake