Op de handrug bevinden zich de strekpezen ofwel extensoren. Bij letsel aan de handrug bestaat de kans dat deze strekpezen zijn beschadigd. Onderstaande testen geven daarvoor een indicatie.

Xpert Clinic is de specialist bij peesletsel

U kunt zelf ook enkele testen doen om te bepalen of er mogelijk peesletsel is. Twijfelt u over uw letsel? Neem dan contact op met Xpert Clinic.

Zet uw hand op de zijkant op tafel en strek uw vingers. Breng nu uw duim in een rechte lijn maximaal omhoog. Leg daarna uw hand plat op de tafel en beweeg uw duim uit het vlak omhoog. Lukt dit niet, dan is misschien uw EPL (extensor pollices longus) beschadigd. Dit is de pees die zorgt voor het strekken en openen van de duim. U ziet deze goed naar boven komen op de onderstaande video's. U kunt dit eventueel vergelijken met uw andere hand.

De polsstrekkers maken het mogelijk uw pols naar voren en naar achteren te bewegen. Om deze polsstrekkers te testen maakt u een vuist en strekt u de pols tegen de weerstand in. Voel nu met de andere hand of u de drie polsstrekkers voelt: er lopen er 2 aan de duimkant (extensor carpi radialis longus) 1 aan de pinkzijde (extensor carpi ulnaris). Voelt u drie gespannen pezen? Dan zijn ze intact.

Is een van de pezen doorgesneden, dan kunt u vaak nog prima de pols strekken. Immers: de andere strekkers nemen die taak over. Het is dus nodig om secuur te testen of er niet toch een pees is geraakt.

Twijfelt u over strekpeesletsel

Xpert Clinic is specialist in de behandeling van stekpeesletsel. Twijfelt u over het herstel van uw letsel? Bel ons en maak een afspraak.

Contact