In de handpalm bevinden zich de buigpezen ofwel flexoren. Bij letsel aan de handpalm bestaat de kans dat deze puigpezen zijn beschadigd. Onderstaande testen geven daarvoor een indicatie

Xpert Clinic is de specialist bij buigpeesletsel

U kunt zelf ook enkele testen doen om te bepalen of er mogelijk buigpeesletsel is. Twijfelt u over uw letsel? Neem dan contact op met Xpert Clinic.

Test voor letsel aan buigpezen

De oppervlakkige vingerbuiger (musculus flexor digitorum superficialis) buigt de vingers vanaf het middelste kootje. Om de testen of er letsel is aan deze pees, houdt u alle vingers die niet gewond zijn recht. Probeer alleen de gewonde vinger te buigen, zoals in onderstaand filmpje. Lukt dit niet goed? Dan bestaat de kans dat er letsel aan de oppervlakkige buiger is. 

U kunt ook de volgende test doen: plaats de vingertop van de aangedane vinger tegen de top van uw duim. Strek daarbij de laatste twee kootjes helemaal door. Lukt dit? Dan is de oppervlakkige buigpees intact.

Let op: uw vinger buigen lukt nog wel als de diepe vingerbuigpees intact is.

De duim heeft een buigpees: de flexor pollicis longus. Deze pees zit na een doorsnijding soms nog vast aan zijn bloedvoorziening en geeft dan beetje buiging. Ook kunnen de kleine buigers uit de duimmuis nog enige buiging geven. Daardoor lijkt het alsof de pees het nog doet.

Om te checken of er sprake is van buigpeesletsel, moet u eenkrachtigediepe buiging van de duim maken tegen weerstand. Neem niet aan dat u door de pijn niet goed kunt buigen. Bij scherp letsel en een verminderde flexie gaan we uit van peesletsel tot het tegendeel is bewezen!

De polsbuigers maken het mogelijk uw pols naar voren en naar achteren te bewegen. Lukt het niet om uw pols naar voren te buigen? Dan bestaat de kans dat er letsel aan de polsbuigers is.

De diepe vingerbuigpees (musculus flexor digitorum profundus) zit vast aan het laatste vingerkootje. Leg uw hand plat op tafel en buig het topje terwijl u de rest van de vinger op tafel houdt. Lukt dit niet of kost het moeite, dan kan de diepe vingerbuigpees beschadigd zijn.

U kunt ook de volgende test doen: plaats de vingertop van de aangedane vinger tegen de top van uw duim. Buig daarbij het laatste vingerkootje helemaal door. Lukt dit? Dan is de diepe buigpees intact.

Soms scheurt een buigpees spontaan af. Meestal is dat de diepe buigpees van de ringvinger (flexor digitorum profundus IV). Deze scheurt dan los van het bot, zonder dat er een open wond of trauma is. Soms scheurt ook een botfragment mee af met de pees. Over het algemeen ontstaat gesloten buigpeesletsel tijdens sporten. Klassiek is de tackle bij rugby waarbij de vingertop blijft haken achter het shirt van de tegenstander.

Bij gesloten buigpeesletsel is het uiteinde van de pees soms voelbaar in de handpalm of in de vinger. Deze zwelt gedurende de eerste dagen op. Dit kan de resterende functie van de vinger beperken.

Twijfelt u over buigpeesletsel

Xpert Clinic is specialist in de behandeling van buigpeesletsel. Twijfelt u over het herstel van uw letsel? Bel ons en maak een afspraak.

Contact