Xpert Clinic onderzocht de relatie tussen cholesterol en de ziekte van Dupuytren.

22 mei 2015

Wetenschappelijk databaseonderzoek heeft geen bewijs gevonden voor een relatie tussen cholesterol en het krijgen van de ziekte van Dupuytren, oftewel de 'koetsierhand'. Xpert Clinic vergeleek de dossiers van meer dan 300 patiënten met de cijfers van het Nivel.

Meer dan 300 dossiers van patiënten tussen de 60 en 65 jaar, behandeld door Xpert Clinic met naald fasciotomie of selectieve fasciectomie, zijn bestudeerd. De patiëntendossiers werden vergeleken met een controlegroep van het Nivel.
Van deze groep had 14,4% een verhoogd cholesterolgehalte of gebruikte cholesterolverlagers. Dit percentage is vergeleken met het percentage in de algemene bevolking uit dezelfde leeftijdsklasse. Onder hen gebruikte ongeveer 15% cholesterolverlagers. Cholesterolproblemen komen dus in beide groepen even veel voor. Er kan daarom op grond van deze cijfers geen relatie aangetoond worden tussen cholesterol en de ziekte van Dupuytren.

Xpert Clinic blijft onderzoek doen naar de oorzaken en typeringen van patiënten met Dupuytren.

Gerelateerde aandoeningen

Dupuytren

Dupuytren

Bij deze ziekte ontstaan door vermeerdering van bindweefsel onder de huid strengen en knobbels. Symptomen bij de ziekte van Dupuytren zijn: kromstand van de vinger door vermeerdering van bindweefsel, harde knobbels in de handpalm, verminderd gevoel in de vingers.