Ook Xpert Clinic nog steeds helemaal veilig.

16 januari 2013

Onlangs zijn Xpert Clinic, Helder kliniek en Velthuis kliniek (allen Equipe Zorgbedrijven) bezocht door auditoren van Kiwa en ZKN. Tijdens deze audits werd bekeken of de kwaliteit en veiligheid van onze klinieken nog voldoet aan de gestelde normen. En dat was inderdaad het geval: alle klinieken zijn weer goedgekeurd en mogen ook het komende jaar het ISO certificaat en het ZKN keurmerk voeren.

Equipe Zorgbedrijven wederom goedgekeurd

De ISO certificatie geeft u als cliënt de zekerheid dat alle processen en handelingen, maar ook de controle hierop, nauwkeurig beschreven en geprotocolleerd zijn in een kwaliteitshandboek. Zo’n kwaliteitssysteem moet continu aangepast worden aan nieuwe ontwikkelingen en eisen. Equipe Zorgbedrijven heeft daarom speciale kwaliteitsmanagers in dienst. Zij optimaliseren voortdurend de processen en doen voorstellen tot verbetering.

Het ZKN keurmerk wordt uitgegeven door Zelfstandige Klinieken Nederland, een organisatie die erop toeziet dat zowel het medisch handelen als de bedrijfsvoering van een kliniek op een hoog peil staat. Dit keurmerk waarborgt de kwaliteit en de professionaliteit van de medische staf, hygiëne, infectiepreventie en sterilisatie van medische hulpmiddelen.

Met deze twee belangrijke keurmerken weet u zeker dat u bij alle Equipe Zorgbedrijven ook in 2013 veilig en vertrouwd behandeld kunt worden.