Naaldchirurgie bij de koetsiershand; een waardevol alternatief.

27 oktober 2016

Onderzoek van het Erasmus MC in samenwerking met Xpert Clinic en Handtherapie Nederland laat zien dat minimaal invasieve naaldchirurgie bij de ziekte van Dupuytren, ook wel de koetsiers hand genoemd, vergelijkbare resultaten geeft ten opzichte van de op dit moment meest toegepaste meer invasieve chirurgische methode. Bij patiënten met de ziekte van Dupuytren kunnen vingers steeds minder goed strekken door een aandoening van het bindweefsel. Bij de meest toegepaste chirurgie wordt de hand open gemaakt en wordt de bindweefselstreng die zorgt voor de kromstand weggehaald. Bij de naaldchirurgie blijft het aangedane weefsel aanwezig, maar wordt door een naald de bindweefselstreng door een klein prikgat in de huid kapot gemaakt (onderbroken). Voordeel van deze naaldmethode is dat de patiënt sneller hersteld na de operatie. Belangrijkste nadeel is dat de kromstand eerder weer terug kan komen.

Voor het onderzoek werden patiënten vergeleken die een van beide behandelingen ondergingen en is gekeken naar zowel de kromstand, handfunctie, patiënttevredenheid, en complicaties. Het bleek dat de naaldmethode de kromstand even goed kon corrigeren als de open chirurgie. Voordeel van de naaldmethode bleek verder dat er minder complicaties optraden, dat patiënten meer tevreden waren en sneller weer aan het werk konden. Een nadeel, hoewel niet onderzocht in dit onderzoek, is dat bij naaldchirurgie veel sneller weer een nieuwe kromstand kan ontstaat.

De resultaten van deze studie kunnen patiënten helpen om samen met hun chirurg een keuze te maken tussen beide methoden. Het onderzoek laat zien dat de patiënt een afweging moet maken tussen de voordelen van de naaldmethode (sneller herstel, meer tevredenheid en betere handfunctie op korte termijn) en het nadeel van een grotere kans op een terugkeer van de kromstand.