Contract Xpert Clinic - Menzis!

15 november 2010

Met het aangaan van een contract met Menzis, heeft Xpert Clinic nu contracten met alle zorgverzekeraars!

Contract Xpert Clinic - Menzis!

Dit betekent dat iedere behandeling die u ondergaat bij Xpert Clinic door alle zorgverzekeraars volledig wordt vergoed. Xpert Clinic werkt volgens vaste richtlijnen en protocollen. Dat biedt u de garantie voor zorg van de hoogste kwaliteit. Wij zijn blij dat nu ook Menzis het volste vertrouwen heeft in onze behandelmethoden .