Informatie voor verwijzers

Heeft u een patiënt met hand- of polsklachten? En zoekt u een goede specialist? Jaarlijks verwijzen meer dan 6000 huisartsen en andere medisch specialisten hun patiënten naar Xpert Clinic. Vrijwel al onze behandelingen vallen binnen de verzekerde zorg.

Waarom Xpert Clinic?

Xpert Clinic is dé specialist in hand- en polszorg. Bij letsel of pijnklachten bieden wij zeer toegankelijke, gespecialiseerde en geïntegreerde zorg: diagnose, behandeling én vervolgtraject sluiten bij ons naadloos op elkaar aan. Dat levert zorg op van topkwaliteit met bewezen resultaat. Onze klinieken kennen korte toegangstijden. Uw patiënt kan altijd snel bij ons terecht voor een eerste consult.

Xpert Clinic heeft inmiddels 18 klinieken verspreid over heel Nederland en we zullen de komende tijd nog verder uitbreiden. Xpert Clinic werkt nauw samen met verschillende ziekenhuizen zoals Erasmus MC en Radboud UMC. 

Handchirurgen en handtherapeuten Bij Xpert Clinic wordt uw patiënt behandeld door een zeer specialistisch team. Tijdens het eerste consult zien patiënten zowel een arts als een handtherapeut. 60% van de patiënten start met een conservatief traject (spalk, therapie en/of injecties). De operatieve ingrepen worden gedaan door onze handchirurgen, die zich helemaal hebben toegelegd op aandoeningen aan hand en pols. Voor de noodzakelijke handtherapie werken wij nauw samen met verschillende handtherapiepartners. Uw patiënt krijgt uitleg over de therapie door de handfysiotherapeut en enkele dagen na de operatie begeleidt deze de patiënt bij de eerste oefeningen. De handergotherapeut maakt spalken op maat en zorgt ervoor dat uw patiënt zo snel mogelijk weer aan de slag kan.

Persoonlijke benadering

Uw patiënt merkt het al tijdens het eerste contact met onze kliniek: wij kiezen voor een persoonlijke benadering omdat we vinden dat de wensen en verwachtingen van uw patiënt heel belangrijk zijn. De arts neemt de tijd om alle vragen te beantwoorden. Daarnaast ondersteunen we onze informatievoorziening met behulp van duidelijke online instructiefilmpjes. Zo kan uw patiënt met een goed gevoel de behandeling tegemoet zien.

Kwaliteit: onze eerste prioriteit

Xpert Clinic biedt zorg van de hoogst mogelijke kwaliteit. En dat roepen we niet zomaar. Met behulp van onze patiënten en zorgverleners meten wij de resultaten van onze behandelingen. Door het invullen van vragenlijsten en het meten van bijvoorbeeld de knijpkracht maken we het resultaat van de behandeling zichtbaar voor zowel huidige als toekomstige patiënten. 76% van de patiënten beoordeelt Xpert Clinic met een 8 of hoger.

Om de kwaliteit van onze zorg te waarborgen voeren wij een streng kwaliteitsbeleid. Naast een ISO-certificering draagt onze kliniek ook het ZKN-keurmerk. Door middel van deze keurmerken, audits, controles en enquêtes toetsen we onze behandelingen. En sinds 2011 werken we met Pulse, een uniek kwaliteitsregistratiesysteem, en ‘Mijn Xpert Clinic’, een persoonlijke webpagina voor elke patiënt. Dit helpt ons om patiënten de best mogelijke zorg te kunnen bieden.

Doorverwijzers telefoon

Wilt u een patiënt doorverwijzen voor een consult of overleggen met één van onze specialisten? Of wilt u een spoedgeval doorverwijzen? Maak dan gebruik van onze speciale doorverwijzers telefoon: 088-7785218.

 

Meer informatie voor verwijzers

Xpert Clinic heeft met alle zorgverzekeraars contracten gesloten voor de behandeling van hand- en polsklachten. Zorgkosten worden direct bij de gecontracteerde zorgverzekeraars in rekening gebracht, zonder dat uw patiënt er omkijken naar heeft.

Handchirurgie

Alle medisch specialistische zorg bij Xpert Clinic wordt door alle grote zorgverzekeraars volledig vergoed. Er is geen aparte toestemming nodig van de verzekeraar voor behandelingen in onze kliniek of door onze artsen. Wel is een verwijsbrief nodig. Daarnaast moet uw patiënt rekening houden met het verplicht eigen risico.

Handtherapie (fysiotherapie en ergotherapie)

Fysiotherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Een goede aanvullende verzekering waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen, is daarom aan te raden. Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering met een maximum van 10 uur per jaar.

Goed om te weten: zorg door handchirurgen en handtherapeuten (fysiotherapeuten en ergotherapeuten) kent in Nederland twee verschillende financiële trajecten. Dit betekent dat zowel de handchirurg als handtherapeut kosten bij uw patiënt of de zorgverzekeraar in rekening kunnen brengen.

 

Voor het verwijzen van uw patiënt kunt u gebruikmaken van ZorgDomein. Via ZorgDomein kunt u uw verwijsbrief makkelijk en snel digitaal verzenden naar de verschillende vestigingen van Xpert Clinic. U kunt ook een afspraak maken voor uw patiënt door te bellen met ons Informatiecentrum: 088–7785203 of een email te sturen naar info@xpertclinic.nl.

 

Xpert Clinic heeft vestigingen, satellietvestigingen en poliklinieken door heel Nederland. Onderzoek door Xpert@Work is op alle locaties mogelijk.

Meer informatie? Bekijk de brochure.

Aanmelden? Bekijk ons formulier.

 

Hand en pols zijn enorm complexe onderdelen van het menselijk lichaam. We gebruiken ze elke dag, de hele dag door. En soms zelfs behoorlijk intensief. De verwachting is dat het aantal aandoeningen aan hand en pols de komende jaren sterk zal toenemen. Dat betekent dat u steeds meer patiënten in uw praktijk zult zien met hand- of polsklachten. Als huisarts kunt u diverse handaandoeningen zelf behandelen. Door verdieping in de materie, kunt u uw patiënten betere zorg bieden. Daarom bieden wij geaccrediteerde scholing aan. Voor een actueel overzicht van onze nascholingen verwijzen wij u naar: http://www.nascholingdoorverwijzer.nl/. Hier kunt u zich aanmelden voor één van onze scholingen.

Als een van de weinige specialistische centra voor behandeling van hand- en polsaandoeningen is Xpert Clinic altijd vooruitstrevend bezig. Onze artsen hebben zich intensief geschoold en zijn stuk voor stuk echte experts in de hand- en polschirurgie.

Uiteraard blijven zij zich voortdurend verdiepen in hun vakgebied. Binnen de kliniek is veel ruimte voor onderzoek en opleiding. Om hun kennis te delen publiceren onze artsen regelmatig artikelen in toonaangevende vakbladen.
 
Een greep uit de publicaties:

2016, The Effect of a Bone Tunnel During Ligament Reconstruction for Trapeziometacarpal Osteoarthritis: A 5-Year Follow-up.Spekreijse KR, Vermeulen GM, Kedilioglu MA, Slijper HP, Feitz R, Hovius SE, Selles RW.J Hand Surg Am. 2015 Nov;40(11):2214-22. doi: 10.1016/j.jhsa.2015.07.011. Epub 2015 Sep 9

2016, Trapeziometacarpal Arthrodesis or Trapeziectomy with Ligament Reconstruction in Primary Trapeziometacarpal Osteoarthritis: A 5-Year Follow-Up.Spekreijse KR, Selles RW, Kedilioglu MA, Slijper HP, Feitz R, Hovius SE, Vermeulen GM.J Hand Surg Am. 2016 Sep;41(9):910-6. doi: 10.1016/j.jhsa.2016.07.089.

2016. Comparative Effectiveness of Percutaneous Needle Aponeurotomy and Limited Fasciectomy for Dupuytren's contracture: A Multicenter Observational Study.Zhou C, Selles RW, Slijper HP, Feitz R, van Kooij Y, Moojen TM, Hovius SE.Plast Reconstr Surg. 2016 Jun 8. [Epub ahead of print]

2016, Patients' Preferences for Treatment for Dupuytren's Disease: A Discrete Choice Experiment. Kan HJ, de Bekker-Grob EW, van Marion ES, van Oijen GW, van Nieuwenhoven CA, Zhou C, Hovius SE, Selles RW.

2015, Comparison of arthroplasties with or without bone tunnel creation for thumb basal joint arthritis: a randomized controlled trial. Vermeulen GM, Spekreijse KR, Slijper H, Feitz R, Hovius SE, Selles RW. J Hand Surg Am. 2014 Sep;39(9):1692-8. doi: 10.1016/j.jhsa.2014.04.044. Epub 2014 Jun 10. PMID: 24928359

2015, Collagenase Clostridium Histolyticum versus Limited Fasciectomy for Dupuytren's Contracture: Outcomes from a Multicenter Propensity Score Matched StudyZhou C, Hovius SE, Slijper HP, Feitz R, Van Nieuwenhoven CA, Pieters AJ, Selles RW. Plast Reconstr Surg. 2015 Jul;136(1):87-97. doi: 10.1097/PRS.0000000000001320. PMID: 25829153

2015, The Effect of a Bone Tunnel During Ligament Reconstruction for Trapeziometacarpal Osteoarthritis: A 5-Year Follow-up. Spekreijse KR, Vermeulen GM, Kedilioglu MA, Slijper HP, Feitz R, Hovius SE, Selles RW. J Hand Surg Am. 2015 Nov;40(11):2214-22. doi: 10.1016/j.jhsa.2015.07.011. Epub 2015 Sep 9. PMID: 26363574

2015, IFSSH Scientific Committee on Degenerative Arthritis - CMC Joint. Part 1, Part 2, Part 3

2015, ConservativeTreatment of ThumbBase Osteoarthritis: A SystematicReview, door o.a. dr. Vermeulen

2014, Trapeziometacarpal Arthrodesis or Trapeziectomy with Ligament Reconstruction in Primary Trapeziometacarpal Osteoarthritis, A Randomized Controlled Trial, door o.a. dr. Vermeulen

2014, Nederlandse vertaling van de ‘Boston Carpal Tunnel Questionnaire’ voor evaluatie van carpaletunnelsyndroom, door o.a. drs. R. Feitz

2014, Consensus in de chirurgische behandeling van duimbasis artrose, door o.a. dr. Vermeulen.

2013, Chirurgische behandeling en resultaten van primaire artrose van de duimbasis, door dr. Vermeulen.

2011, Surgical management of primary thumb carpometacarpal osteoarthritis: a systematic review. Vermeulen GM, Slijper H, Feitz R, Hovius SE, Moojen TM, Selles RW. J Hand Surg Am. 2011 Jan;36(1):157-69. doi: 10.1016/j.jhsa.2010.10.028. Review. PMID: 21193136

2011, De triligamenttenodese onderzocht; sneller, strak en sterk? Gepubliceerd het Nederlands Tijdschrift voor Plastische Chirurgie.

2011, Carpometacarpal Osteoarthritis: A Systematic Review gepubliceerd in Journal of Hand Surgery. Van o.a. dr. Vermeulen, drs. Feitz en dr. Moojen.

2010, Een publicatie over open wedge correctie-osteotomie in het Nederlands Tijdschrift voor Plastische Chirurgie.

2009, ligament reconstruction arthroplasty for primary thumb carpometacarpal osteoarthritis: prospective cohort study, van o.a. dr. Vermeulen en dr. Moojen.

Re: extensor pollicis longus tendonitis at the base of the thumb metacarpal. Feitz R, Sluiter H, van der Molen AM. J Hand Surg Eur Vol. 2008 Jun;33(3):389. doi: 10.1177/1753193408089532. No abstract available. 

PMID: 18562383

2003, Een onderzoek van Dr. Thybout Moojen over de verschillende methodes van polsonderzoek.

Extra informatie

Transparantie in de zorg is een hot item. Transparantie over de kosten, transparantie over de kwaliteit van zorg maar ook transparantie over het meest doelmatige behandeltraject; conservatief of een operatie. De patiënt van nu is mondig en heeft alle informatie binnen handbereik via internet. Xpert Clinic wil samen met de patiënt op basis van onze eigen meetgegevens een keuze maken voor de beste en meest doelmatige behandeling.

Lees de interviews:

Interview met Chau Zhou. Een doorbraak voor klinisch onderzoek naar hand- en polsaandoeningen

Interview met Wilna Wind en Harm Slijper. Patiënten willen zelf afwegingen kunnen maken. Ze willen geïnformeerd worden.

Interview met Peter Hoppener en Reinier Feitz. Aantoonbaar beter zorg tegen de laagste kosten. Daar zijn beide heren het roerend over eens. Maar hoe kun je dat het beste doen?

Interview met Ruud Selles, Kim Spekreijse en Chao Zhou. Wat zijn mijn kansen? Duidelijkheid door predictive modelling, maatwerk door personalized medicine.

 

Doorverwijzers telefoon

Wilt u een patiënt doorverwijzen voor een consult of overleggen met één van onze specialisten? Of wilt u een spoedgeval doorverwijzen? Maak dan gebruik van onze speciale doorverwijzers telefoon: 088-7785218.

Wij zijn na een behandeling voor onze cliënten 24/7 bereikbaar.

Vestiging Tijdens kantooruren Buiten kantooruren (bij spoedgevallen
Almere 088 778 52 23 06 2241 4345
Amersfoort  088 778 52 23 06 2241 4345 
Amsterdam  088 778 52 23 06 2241 4345 
Breda  088 778 52 23 06 5128 1464 
Den Bosch  088 778 52 23 06 5128 1464 
Den Haag  088 778 52 23 06 5380 1341 
Eindhoven  088 778 52 23 06 5128 1464 
Enschede  088 778 52 23 06 5101 6841
Gorinchem 088 778 52 23 06 5380 1341
Gouda 088 778 52 23 06 5380 1341
Haarlem 088 778 52 23 06 2241 4345
Hilversum 088 778 52 23 06 2241 4346
Rotterdam 088 778 52 23 06 5380 1341
Velp  088 778 52 23 06 5101 6841
Venlo  088 778 52 23 06 5128 1464
Zeist  088 778 52 23 06 2241 4345