Het Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) ontstaat door beknelling van de middenhandszenuw in de pols. Deze zenuw loopt door een tunnel en wanneer het bindweefsel in de tunnel gaat zwellen, raakt de zenuw bekneld. De oorzaak van de zwelling van het bindweefsel, is in de meeste gevallen onbekend. De klachten komen nogal eens voor tijdens de zwangerschap of aan het begin van de overgang.

Xpert Clinic is de specialist bij het Carpaal Tunnel Syndroom

U wordt direct geholpen door artsen en handtherapeuten, die elke dag tientallen hand- en polsproblemen onderzoeken en behandelen. De operatieve ingrepen worden uitgevoerd door onze handchirurgen, die zich helemaal hebben toegelegd op aandoeningen aan hand en pols. Voor revalidatie kunt u terecht bij onze handtherapeuten. Zij begeleiden u bij gerichte oefeningen, maken spalken op maat en zorgen ervoor dat u zo snel mogelijk weer aan de slag kunt.

We vertellen u op deze pagina hoe we te werk gaan bij het Carpaal Tunnel Syndroom. Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Dit zijn symptomen van Carpaal Tunnel Syndroom

Bij CTS kunnen de klachten nogal wisselen of verschillend worden ervaren. Zo kunt u onder andere last hebben van

 • een prikkelend en pijnlijk gevoel in de handpalm en vingers
 • een gezwollen dik gevoel in de hand
 • uitstralende pijn naar de onderarm, elleboog en schouders
 • vermindering van de kracht van de hand

Het vaststellen van de diagnose CTS gebeurt op basis van de klachten van de patiënt en de bevindingen bij lichamelijk onderzoek. In bijna alle gevallen wordt ter bevestiging van de diagnose een elektrisch spieronderzoek (EMG) uitgevoerd. Dit gebeurt al tijdens het eerste consult.

Voorbereiding

Het kan handig zijn thuis uw bezoek aan Xpert Clinic alvast voor te bereiden. Probeer bijvoorbeeld uw gezondheidsklachten alvast duidelijk te omschrijven. Noteer ook uw vragen aan de arts, zodat u niet vergeet deze te stellen. Als u wilt kunt u iemand meenemen naar het gesprek met de arts. Twee horen immers meer dan een. 

Niet vergeten

 • De verwijsbrief van uw huisarts (meestal alleen bij eerste bezoek)
 • Een lijst met de medicijnen die u gebruikt (deze is op te vragen bij uw apotheek)
 • Geldige verzekeringspapieren
 • Een legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs)

Op tijd

Wanneer u aan de beurt bent, ontvangt de arts u in de spreekkamer. De eerste afspraak bestaat meestal uit een gesprek en het onderzoeken van de hand of pols. De arts probeert aan de hand hiervan de oorzaak van uw klachten vast te stellen. Vervolgens kan gekeken worden welke behandelmogelijkheden er zijn. Mogelijk beslist de arts dat aanvullend onderzoek nodig is.

Aanvullend onderzoek

Aanvullend onderzoek, zoals röntgenonderzoek, vindt indien mogelijk plaats op de kliniek. Mocht er een MRI-onderzoek, echo of CT-scan nodig zijn, dan vindt dit in het ziekenhuis plaats. De uitslag van een onderzoek in het ziekenhuis is niet direct bekend. U kunt de uitslag op verschillende manieren vernemen: mondeling bij een volgend bezoek aan de specialist of telefonisch via de specialist. De arts bespreekt met u wanneer en op welke manier u de uitslag krijgt. 

Verslag naar de huisarts

Naar aanleiding van het eerste consult stuurt de arts altijd een verslag naar uw huisarts. Zijn de onderzoeken en/of de behandeling afgerond en hoeft u niet meer terug te komen? Dan bevat dit verslag de bevindingen van de arts. Bent u langer onder behandeling? Dan doet de arts soms ook tussentijds verslag aan de huisarts.

Het dragen van een polsbrace (spalk) gedurende de nacht heeft vaak een gunstig effect op de symptomen. Een injectie met corticosteroïden kan een vroege CTS genezen.

Als de klachten niet verminderen door bovenstaande behandelingen of langer dan drie maanden bestaan, moet u geopereerd worden. Als dit niet gebeurt, kan de zenuw namelijk blijvende schade oplopen. De ervaring heeft geleerd, dat operatieve behandeling van CTS in meer dan 90% van de gevallen succesvol is. 

De operatie

De ingreep vindt plaats in liggende positie met de arm opzij. De verpleegkundige doet een band (tourniquet) om uw onder- of bovenarm. U krijgt plaatselijke verdoving door middel van een injectie op de plaats van de snee in de huid. Als de verdoving is ingewerkt, wordt de band rond uw bovenarm opgeblazen. Hierdoor kan er gedurende de korte periode van de operatie (ongeveer tien minuten) geen bloed naar de hand stromen. Dit geeft beter zicht voor de chirurg.

Via een korte, ongeveer drie centimeter lange, snee in de huid wordt de dwarse polsband vrijgelegd en vervolgens in de lengterichting doorgesneden. Hierdoor wordt de tunnel wijder en krijgt de zenuw meer ruimte. De verpleegkundige laat de band om uw bovenarm hierna weer leeglopen. Dit herstelt de bloedsomloop en gaat vaak gepaard met een korte periode (enkele minuten) van prikkelingen in de hand. De huid wordt met enkele hechtingen gesloten. Daarna wordt de wond bedekt met een drukverband. De vingers kunt u vrij bewegen. Totale duur van de ingreep is ongeveer 15 minuten.

Bekijk de chirurgische bijsluiter van de NVPC

Resultaten

De ervaring heeft geleerd, dat operatieve behandeling van CTS in meer dan 90% van de gevallen succesvol is. 

Tijdens uw traject bij Xpert Clinic, peilen wij voortdurend hoe het met u gaat. Zo brengen wij de  effectiviteit van onze behandelingen in kaart. En ook of het herstel na uw behandeling volgens plan verloopt. Als het nodig is, wordt uw behandelplan op tijd aangepast zodat u zo mogelijk nog sneller herstelt en een nog beter resultaat bereikt.

Zo hebben wij aan meer dan 2000 carpaal tunnel patiënten gevraagd wat voor cijfer (tussen 1 - 100) zij aan hun pijn zouden geven, bij het belasten van hun pols. Door dit meerdere malen te meten, zowel vóór als ná hun Carpaal Tunnel Release behandeling, ontstaat er een indicatie van het resultaat van een carpaal tunnel release behandeling:

Carpaal tunnel release_ Gemiddeld cijfer 'Pijn bij belasten'.png
 • 83% van de patiënten die een Carpal tunnel release ondergaan, geven de resultaten een waardering van redelijk/goed of uitstekend.
 • De 'pijnscore' die patiënten aan hun klachten geven, neemt gemiddeld in 6 maanden af van een 62 naar een 9.
 • Op de vraag "Heeft u tintelingen of een slapend gevoel in uw hand", gaf op het moment van intake slechts 3 tot 5% aan dat zij daar géén last van hadden. 6 maanden later was dit 66%.

Bij elke operatie kunnen complicaties optreden, zoals een nabloeding, pillar pain (een veranderd gevoel rond het litteken) of wondinfectie. Deze complicaties komen zelden voor en kunnen vrijwel altijd goed behandeld worden.

Tijdens de ingreep kan de zenuw beschadigd worden, maar dit is extreem zeldzaam. Een enkele keer is de hand na de operatie pijnlijk, gezwollen en komt de beweging van de vingers moeilijk op gang. In dergelijke gevallen is nabehandeling door middel van handtherapie nodig.

Het is belangrijk deze klachten te melden bij uw controlebezoeken op de poli. De kans dat de aandoening terugkomt is zeer laag (<0,5%). Bij ongeveer 5% van de patiënten blijft het litteken gevoelig gedurende de eerste maanden.

De eerste drie dagen na de operatie draagt u overdag een mitella. Het is belangrijk dat u de vingers gedurende deze periode regelmatig beweegt (strekken en buigen), om te voorkomen dat uw hand stijf wordt. 's Nachts hoeft u de mitella niet te dragen, u kunt uw arm dan op een kussen leggen. Tijdens het douchen kunt u de mitella even afdoen, maar zorg er wel voor dat het verband droog blijft.

Na drie dagen mag u zelf het drukverband verwijderen. Op de wond plakt u een pleister. Daarna kunt u de hand en pols weer voorzichtig in toenemende mate onbelast gebruiken.

In principe mag u de hand na twee weken weer normaal gebruiken. Of dat ook voor uw werk geldt, bespreekt u met de arts tijdens het consult na de operatie. Zeven tot twaalf dagen na de operatie wordt u namelijk terug verwacht voor wondcontrole en het verwijderen van de hechtingen indien deze niet oplosbaar zijn.

Na de operatie kunt u last hebben van een onaangenaam prikkelend gevoel (vooral 's nachts). In de meeste gevallen is dit snel (binnen enkele dagen) verdwenen. U kunt last hebben van een verminderd aanrakingsgevoel in de vingertoppen. Het kan drie tot zes maanden duren voor het gevoel helemaal terug is. Ook bestaat er na de operatie een tijdelijk verlies aan (knijp)kracht. Herstel hiervan duurt doorgaans twee tot drie maanden.

Tijdens ons spreekuur helpen wij patiënten meteen met handtherapie. Hiervoor werken we nauw samen met het handencentrum in de nabije omgeving. Vóór de ingreep krijgt u al uitleg over de therapie en meteen na de operatie begeleidt de handtherapeut u bij de eerste oefeningen.

Handtherapie is een combinatie van fysiotherapie en ergotherapie, speciaal gericht op de revalidatie van uw hand of arm. Een handtherapeut houdt zich niet alleen met de hand bezig, maar ook met de gehele arm. Een deel van de spieren van de hand begint namelijk al in de onderarm, en de zenuwen van de hand lopen door de arm tot in de nek. Xpert Clinic werkt alleen samen met gespecialiseerde fysiotherapeuten en ergotherapeuten die zijn opgeleid tot handtherapeut.

Een fysiotherapeut/handtherapeut helpt u vooral met handgrepen en het doen van oefeningen die uw hand of arm weer soepel en sterk kunnen maken.

Een ergotherapeut/handtherapeut bekijkt of er aanpassingen nodig zijn, zodat u met uw (tijdelijke) beperking zo optimaal mogelijk kunt functioneren. Ook maakt de ergotherapeut/handtherapeut spalken die de functie van de hand kunnen ondersteunen.

Handtherapie is een relatief jong beroep; er is pas sinds enkele jaren een speciale opleiding van handtherapeuten. De handtherapeuten waarmee Xpert Clinic samenwerkt hebben al veel ervaring in dit vak. Zij werken zeer nauw samen met de handchirurgen en blijven zich vakinhoudelijk ontwikkelen door regelmatige na- en bijscholing in binnen- en buitenland. De handtherapeuten maken gebruik van moderne onderzoeks- en behandelapparatuur en werken volgens de meest recente inzichten. Dankzij een gerichte aanpak en specifieke kennis krijgt u een optimale behandeling en begeleiding. Zo maken wij uw hersteltijd zo kort mogelijk en streven wij naar een zo goed mogelijk eindresultaat.

Wanneer u een afspraak maakt bij Xpert Clinic, maken wij voor u een persoonlijke webpagina aan. Op 'Mijn Xpert Clinic' vindt u een overzicht van al uw afspraken voor behandelingen en controles. Maar u leest hier ook wat u kunt verwachten tijdens het consult, de ingreep en de herstelperiode. U kunt op elk moment inloggen om te zien wat de volgende stap is en waar u rekening mee moet houden. ‘Mijn Xpert Clinic’ is de plek waar u alles nog eens rustig na kunt lezen. Zo bent u altijd goed voorbereid en weet u precies waar u aan toe bent.

Wij vragen u daarnaast op ‘Mijn Xpert Clinic’ een aantal vragenlijsten in te vullen over uw klachten, uw algemene gezondheid en uw ervaring bij Xpert Clinic. Uw gegevens worden verwerkt in het kwaliteitssysteem Pulse. Pulse zorgt ervoor dat u als patiënt de best mogelijke zorg krijgt. Maar het verbetert ook het behandeltraject van de patiënten die na u komen.

Hoe maak ik een afspraak?

Het consult en alle operaties die u ondergaat bij Xpert Clinic, worden door alle grote zorgverzekeraars volledig vergoed. Er is geen aparte toestemming van uw verzekeraar nodig voor operaties in onze kliniek of door onze artsen. Wel moet u altijd een verwijsbrief van de huisarts of een andere medisch specialist meenemen naar het consult.

Daarnaast is het verstandig rekening te houden met uw eigen risico. De zorgverzekeraar kan kosten in rekening brengen voor bijvoorbeeld het voorschrijven van medicatie. In een uitzonderingsgeval kan toestemming van uw verzekeraar nodig zijn. U arts zal dat altijd van tevoren met u bespreken.

Houd u er tevens rekening mee dat de zorg door handchirurgen en handtherapeuten in Nederland twee verschillende financiële trajecten kent. Dit betekent dat zowel de handchirurg als handtherapeut kosten bij u of de zorgverzekeraar in rekening kunnen brengen. Xpert Clinic heeft met alle zorgverzekeraars contracten gesloten voor de operaties van hand- en polsklachten. Zorgkosten worden bij gecontracteerde zorgverzekeraars, zonder uw tussenkomst, in rekening gebracht.

Blijf niet lopen met Carpaal Tunnel Syndroom

Onze specialisten hebben een schat aan kennis en ervaring in huis. En dat biedt u de zekerheid dat u altijd de juiste behandeling krijgt.

Maak een afspraak

Ervaringsverhalen

Xpert Clinic scoort een 9 op Zorgkaartnederland
 • Mevr. Karman
  Na een operatie aan carpaal tunnel syndroom bleef mevrouw Ria Karman klachten houden. Dr. Oliver Zöphel opereerde haar opnieuw, en met succes.

Waarom kiezen voor Xpert Clinic?

Er zijn in Nederland maar weinig plastisch chirurgen die zich helemaal hebben toegelegd op het gebied van hand- en polschirurgie. De chirurgen van Xpert Clinic hebben deze specialisatie wél. Onze specialisten hebben een schat aan kennis en ervaring in huis. En dat biedt u de zekerheid dat u altijd de juiste behandeling krijgt.

artsen.png

Gespecialiseerde zorg

Bij Xpert Clinic wordt u behandeld door een zeer ervaren en specialistisch team.

wachtlijst.png

Korte wachttijden

Bij Xpert Clinic kunt u snel terecht voor een eerste consult. Wij staan altijd voor u klaar!

zorgverzekeraar.png

100% verzekerde zorg

Alle behandelingen die u ondergaat bij de artsen van Xpert Clinic worden door alle grote zorgverzekeraars volledig vergoed.

24bellen.png

Altijd bereikbaar

Xpert Clinic heeft een informatiecentrum waar speciaal opgeleide medewerkers u te woord staan.