Michiel Brugmans

Michiel Brugmans

Handtherapeut, Ergotherapie

Locatie(s):

Xpert Clinic Eindhoven

"Ik streef ernaar dat mijn patiënten hun dagelijks handelen naar tevredenheid uit kunnen voeren, en hun handen zo functioneel en pijnloos mogelijk hierbij kunnen gebruiken."

Xpert Clinic is voor mij een enorm leerzame omgeving en bron van kennis. De nauwe samenwerking met deskundige therapeuten en chirurgen resulteert in goede zorg en is voor mij een ideale situatie om me te kunnen ontwikkelen als handtherapeut.

Meer over Karin Willems

Ik ben in 2014 afgestudeerd als ergotherapeut en heb in 2016 besloten om me te specialiseren tot handtherapeut. Ik heb altijd al een fascinatie gehad voor handen vanwege de complexiteit, functionaliteit en diversiteit in waar handen toe in staat zijn. Handen hebben een grote rol in het uitvoeren van ons dagelijks handelen. Omdat je als ergotherapeut altijd streeft naar het optimaliseren van het uitvoeren van dagelijkse handelingen en mijn fascinatie voor handen ben ik blij dat ik me tot handtherapeut kan specialiseren.

Wat ik een mooie herinnering vind, is dat ik een mevrouw met duimbasis artrose in behandeling kreeg die eigenlijk de hoop dat het nog goed zou komen al had opgegeven. Deze mevrouw is in het verleden al met diverse klachten bij specialisten in behandeling geweest. Bij de intake gaf mevrouw al aan hier slechte ervaringen mee te hebben gehad en er weinig vertrouwen in te hebben dat we haar konden helpen met haar pijnklachten. Ondanks dat was mevrouw wel gemotiveerd om samen aan de slag te gaan met spalktherapie en adviezen m.b.t. het dagelijkse handelen. Uiteindelijk is mevrouw van ondragelijke pijn, waar ze geen raad mee wist, naar minimale pijn gegaan en heeft mevrouw handvatten gekregen om ondanks de duimbasis slijtage haar dagelijkse leven weer op te pakken.