Dupuytren

De ziekte van Dupuytren (ook wel Morbus Dupuytren of koetsiersziekte genoemd) is een aandoening die leidt tot kromstand van de vingers. Bij deze ziekte ontstaan door vermeerdering van bindweefsel onder de huid strengen en knobbels. Deze strengen kunnen in de hele handpalm en in alle vingers voorkomen. De strengen kunnen samentrekken waardoor vingers krom gaan staan en niet meer goed zijn te strekken.

Deze strengen worden ten onrechte vaak aangezien voor pezen. Bij de behandeling proberen we de hand zo lang mogelijk functioneel te houden en een onomkeerbare kromstand van de vingergewrichten te voorkomen. Helaas komt de ziekte van Dupuytren altijd terug.

Bij Xpert Clinic wordt u behandeld door ervaren specialisten in Eindhoven, Enschede, Hilversum, Rotterdam, Velp of Zeist.

Film over behandeling dupuytren

naar boven

Oorzaak van dupuytren

Bij de ziekte van dupuytren speelt genetische aanleg een rol. In een kwart van de gevallen is er een lid in de familie met dezelfde aandoening. Het komt veel vaker voor bij mannen dan bij vrouwen en begint meestal op middelbare leeftijd (40+), hoewel het in sommige gevallen ook veel jonger al kan voorkomen. Omdat de ziekte van Dupuytren altijd terug komt, is het mogelijk dat u meerdere keren in uw leven behandeld moet worden.

naar boven

Diagnose van dupuytren

Tijdens het bezoek aan Xpert Clinic worden alle gewrichten en vingers uitgebreid onderzocht. Daarnaast wordt de kromstand van alle gewrichten gemeten.

naar boven

Behandeling van dupuytren

Wij behandelen op drie manieren:

1. Naald fasciotomie

Als u een streng heeft in handpalm zonder kromstand van de vinger (PIP gewricht) komt u misschien in aanmerking voor een naald fasciotomie. Dit is een eenvoudige behandeling onder lokale verdoving. Met een naald of een mesje wordt de streng via een kleine opening van enkele millimeters in de handpalm doorgesneden. In ervaren handen is dit niet gevaarlijker dan een open operatie. Het werkt minder langdurig dan de normale uitgebreide operatie maar is ook een stuk minder belastend. Meestal is uw hand binnen enkele dagen volledig hersteld.

2. Partiële fasciectomie

Bij deze operatie worden de strengen zo uitgebreid mogelijk verwijderd, zodat de vingers weer gestrekt kunnen worden. Hiervoor wordt een zigzag incisie gemaakt over vingers en hand.

3. Dermo fasciectomie

Bent u al eerder geopereerd aan Dupuytren, dan is het soms nodig om niet alleen de strengen maar ook de bijbehorende huid te verwijderen. Er wordt dan een stuk donorhuid van bijvoorbeeld uw onderarm over de wond in uw hand gelegd. Bij reoperaties duurt het langer voordat de ziekte op die plek terugkomt als een huidtransplantatie wordt verricht.

Patiëntervaringen

Dhr. Benschop

Dupuytren - Mede door de toegepaste "Plexus anesthesie" bleek de operatie veel minder belastend dan ik in mijn herinnering had. Maar ook de prettige en professionele werkwijze van het team droegen daar aan bij!

Dhr. Benschop
Lees de volledige ervaring van Dhr. Benschop
naar boven

Film over operatie

naar boven

Risico's

Bij elke operatie kunnen complicaties optreden, zoals een nabloeding, wondinfectie, weefselversterf, narcoseproblemen, trombose of een longontsteking. Deze complicaties komen zelden voor en kunnen vrijwel altijd goed behandeld worden.

Bij een handoperatie kunnen de gevoelszenuwen van de vingers beschadigd worden en een gedeeltelijke gevoelsstoornis geven. Dystrofie is een zeer zeldzame complicatie die pijn, zwelling, verkleuring en stijfheid van de vingers geeft. Om functiestoornissen te voorkomen moet deze afwijking op tijd behandeld worden.

naar boven

Herstel

Het is verstandig de hand de eerste dagen hoog te houden in een mitella of op een kussen. Hiermee wordt zwelling van de hand zo veel mogelijk voorkomen.

Wanneer u weer kunt gaan werken, hangt af van het werk dat u doet en de wondgenezing. De arts zal dit met u bespreken.

Meestal zal de nabehandeling worden gecombineerd met fysiotherapie en/of ergotherapie (spalken).

Bij Xpert Clinic meten wij resultaten met behulp van ons kwaliteitssysteem Pulse. In onderstaande tabel ziet u informatie over het herstel van patiënten die u voorgingen. Het betreft een score van 0 tot 10 (10 is hoog) gemeten tussen 0 en 6 maanden na de operatie.

Naaldfasciotomie

 Partiele fasciectomie

Cijfers zijn o.b.v. resultaten van diverse operaties verricht in 2012

Handtherapie

Tijdens ons spreekuur helpen wij patiënten meteen met handtherapie. Hiervoor werken we nauw samen met het handencentrum in de nabije omgeving. Vóór de ingreep krijgt u al uitleg over de therapie en kunt u de keuze maken of u therapie wilt volgen na de operatie. Handtherapie is een apart financieel traject en dit wordt door onze partners direct aan u of uw zorgverzekeraar gefactureerd.

naar boven

Volg uw behandeltraject

Wanneer u een afspraak maakt bij Xpert Clinic, maken wij voor u een persoonlijke webpagina aan. Op 'Mijn Xpert Clinic' vindt u een overzicht van al uw afspraken voor behandelingen en controles. Maar u leest ook wat u kunt verwachten tijdens het consult, de ingreep en de herstelperiode. U kunt op elk moment inloggen om te zien wat de volgende stap zal zijn en waar u rekening mee moet houden. ‘Mijn Xpert Clinic’ is de plek waar u alles nog eens rustig na kunt lezen. Zo bent u altijd goed voorbereid en weet u precies waar u aan toe bent.

Daarnaast vragen wij u op ‘mijn Xpert Clinic’ een aantal vragenlijsten in te vullen over uw klachten, uw algemene gezondheid en uw ervaring bij Xpert Clinic. Uw gegevens worden verwerkt in het kwaliteitssysteem Pulse. Pulse zorgt ervoor dat u als patiënt de best mogelijke zorg krijgt. Maar het verbetert ook het behandeltraject van de patiënten die na u komen.

naar boven

Film over handtherapie

Xpert Clinic maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten
Helaas is er voor deze pagina geen mobiele variant aanwezig. Sluiten